Vaskojen sukuseura ry
Varsinaisen vuosikokouksenpöytäkirja

Paikka: Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä Aika: 6.7.2019


1. Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Veikko Vasko avasi kokouksen klo 15:15 toivottaen
osallistujat tervetulleiksi.


2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Vasko.


3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Petri Vasko, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
valittiin Marjatta Nyman ja Lars Nyman.


4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


5. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukana jaettu esityslista.


6. Esitettiin tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan kertomukset vuosilta 2017 ja 2018.


7. Vahvistettiin tilinpäätökset sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.


8. Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 20,00 euroa/vuosi ja liittymismaksuksi 10,00 euroa.

Nuorisojäsenet(alle 15-vuotiaat) eivät maksa jäsenmaksu, vain liittymismaksun 5,00 euroa.


9. Päätettiin myöntää kunniajäsenyys Leena Immoselle (os. Vasko) ja Timo Vaskolle. Samalla
päätettiin, että kunniajäsenet vapautetaan jäsenmaksusta.


10. Hallitukselle ei oltu ilmoitettu muita asioita, joita olisi haluttu käsitellä varsinaisessa
vuosikokouksessa.


11. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Vasko ja varapuheenjohtajaksi Veikko Vasko. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Petri Vasko, Antti Vasko ja Raili Koski.


12. Toiminnantarkastajaksi valittiin Untamo Vasko javaratoiminnantarkastajaksi Annikki Vehkonen.


13. Kokouksessa ei tullut esille muita käsiteltäviä asioita.


14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:25.


Puheenjohtaja VEIKKO VASKO Sihteeri PETRI VASKO

Pöytäkirjan tarkastajat MARJATTA NYMAN LARS NYMANVaskojen sukuseura ry:n hallituksen toimintakertomus 2016-2019

Vaskojen (Vasko/Waschko) sukuseura ry perustettiin suvun kokoontumisen yhteydessä 9.7.2016 Lappeenrannassa. Paikalla oli 51 Vaskojen sukuun kuuluvaa henkilöä. Puheenjohtajaksi valittiin Veikko Vasko Rovaniemeltä, varapuheenjohtajaksi Hannu Vasko Lappeenrannasta, jäseniksi Lea KuismaHirvonen (taloudenhoitajahoitaja) Lappeenrannasta, Antti Vasko (sihteeri) Kouvolasta, Petri Vasko (jäsenrekisteri) Kouvolasta ja Ossi Vasko Vantaalta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Untamo Vasko Kotkasta ja varatoiminnantarkastajaksi Katja Vasko Lappeenrannasta. Sukuseuran säännöt hyväksyttiin patentti- ja rekisterihallituksessa myöhemmin samana vuonna. Jäsenmaksun maksaneita jäseniä vuositasolla ollut keskimäärin n. 40.

Toimintaa kuluneiden kolmen vuoden aikana on ollut seuraavasti: -Hallitus on kokoontunut yhteensä 9 kertaa. -Viestit kirjeitse ja sähköpostilla 2-3 kertaa vuodessa n. 150 yhteystietonsa antaneelle henkilölle. -Tavoitteina jäsenmäärän nostaminen ja nuorempien sukupolvien saaminen mukaan toimintaan. -Päätös sukukirjan julkaisemisesta ja sukuun kuuluvien henkilöiden aktivoiminen materiaalin keräämiseen kirjaa varten (haastattelut, valokuvat, kirjeet, lehtileikkeet yms.). Yhteyshenkilönä Timo Vasko. -Suvun kokoontuminen Tuuri Resortsissa Alavudella 7.7.2018. Mukana oli 34 henkilöä. -Suomen Sukututkimusseuran ansiomitali (yhdessä Patrikaisten sukuseuran kanssa) Leena Immoselle (os. Vasko), joka on ansioituneesti tutkinut sekä Vaskojen että Patrikaisten sukua. Mitali luovutettiin Leenalle Patrikaisten sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa Heinäveden Valamossa 9.6.2018. Vaskojen sukuseuran edustajina paikalla olivat Veikko ja Soile Vasko. -Hallitus päätti yksimielisesti myöntää kunniajäsenyyden Leena Immoselle ja Timo Vaskolle Vaskon/Waschkon suvun ansiokkaasta tutkimuksesta ja sukuseuran hyväksi tehdystä työstä. -Matkaa sukumme synnyinseuduille Laatokan Karjalaan suunniteltiin toukokuulle 2019, mutta ajankohta ei ehkä ollut otollinen, koska lähtijöitä ei tullut riittävästi. Hallituksen toimikausi päättyi Vaskojen sukuseura ry:n ensimmäiseen varsinaiseen sukukokoukseen Jyväskylän Sepänkeskuksessa 6.7.2019.

Kuortaneella heinäkuun 26. päivänä 2019
Hallituksen puolesta
Veikko Vasko